Batterisäkerhet

Klicka här för viktig information om batterisäkerhet


Alkaliska batterier

1. Säkerhetsgodkännanden för farlig placering i explosiva miljöer gäller endast för den angivna batteritypens tillverkare och, i förekommande fall, varumärken som visas på ficklampan och/eller instruktionsblad som medföljer lampan.

2. Användning av annan batteriteknik kan försämra ficklampans prestanda. Läs alltid batteriernas tillverkares rekommendationer för lämplig användning av batteritekniken/-märket innan du använder dem i ficklampan.

3. När du byter batterier:

a. a. Byt ut alla batterierna samtidigt.
b. Blanda inte batterier av olika märken eller gamla batterier med nya.
c. Sätt alltid in batterier på rätt sätt med tanke på polerna (+ och -) som markerats på batteri och utrustning.

4. Byt inte batterier på en farlig plats.

5. Ta ut batterierna ur utrustningen om den inte ska användas under en längre tid.


Litiumbatterier

Litiumbatterier kan explodera, läcka eller orsaka brännskador om de inte hanteras på rätt sätt. Vi ber dig följa den här vägledningen::

1. Använd endast batterier från Panasonic™, Energizer™, Duracell™ eller Sanyo™.

2. Blanda inte med redan använda batterier eller batterier av andra typer/märken.

3. Byt ut alla batterier samtidigt.

4. Öppna inte batterier.

5. Kasta inte in i eldslågor.

6. Värm inte över 75ºC.

7. Utsätt inte batterier för vatten.

8. Ladda inte upp batterierna.

9. Installera dem inte åt fel håll.


Laddningsbara batterier

1. Säkerhetsgodkännanden för farlig placering i explosiva miljöer gäller endast för det Peli-batteripaket som medföljde lampan.

2. Som utbytesbatteripaket ska du endast använda det godkända Peli-batteripaketet för den lampmodell som du använder.

3. Lampor ska endast laddas på en plats som inte är farlig.

4. Lampor får endast laddas med den Peli-laddningsbas som medföljde lampan.

5. Ladda inte med alkaliska batterier i lampan. Detta kan alstra inre gas eller värme och leda till läckage, explosion eller möjligen brand.

Battery Type Charge Temperature Operating Temperature
Lead Acid –20°C to 50°C
–4° F  to 122°F
– 20°C to  50°C
– 4 °F to 122°F
Ni-MH 0°C to  45°C
32°F to 113°F 
–20°C to  65°C
–4° F to 149°F 
Li-Ion 0°C to  45°C
32°F to 113°F
–20°C to 60°C
  –4°F to 140°F

6. Djup urladdning av det laddningsbara batteriet kan leda till att det läcker potentiellt farliga gaser och elektrolyter.


Kasta alltid alla batterier vid en godkänd batteriåtervinningscentral.


*Alla varumärken och logotyper som visas i dokumentet är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör Peli Products, S.L.U. och andra.
*Energizer är ett registrerat varumärke som tillhör Eveready Battery Company, Inc.
*Duracell är ett registrerat varumärke som tillhör Gillette Company.
*Panasonic är ett registrerat varumärke som tillhör Matsushita Electric Industrial Co.
*Sanyo är ett registrerat varumärke som tillhör Sanyo Electric Company, Ltd.